Halmstads Kommun ville ha ett dagvattenmagasin utanför en skola. Medhänsyn till barnen föredrog man en underjordisk lösning. För att inte belasta dagvattensystemet nedströms mot lasarettet byggde man ett kassettmagasin som klarar 180 kbm.

I Sandtorp, Norrköping vill kommunen fördröja dagvattnet pga att ”Motala ströms kemiska ytvattenstatus klassas som ej god”. Man behövde ett magasin som både klarar trafiklast och grönyta. Plastinject byggde ett magasin av kassetter som rymmer 863 kbm. Man ett och samma magasin.