Mätningar och provtagningar av ert dagvatten

Vi hjälper ditt företag att göra mätningar och provtagningar av ert dagvatten. Ni kan ha fått förelägganden från myndigheter om mätningar eller provtagning av ert dagvatten eller så vill ni själva kontrollera ert dagvatten eller att reningen funderar. Rent Dagvatten hjälper er utföra dessa och levererar rapporter utifrån mätningarna eller provtagningen.

Provtagningarna redovisar dagvattnets innehåll av föroreningar och kan anpassas efter vilka behov av mätningar som föreligger för det aktuella objektet.

Kontaktuppgifter

Kundservice

info@rent-dagvatten.se