Rent Dagvatten är en företagsgrupp som utvecklat och bygger vidare på en helhetslösning för långsiktigt hållbar dagvattenhantering och rening.

Tillsammans med våra delägare hjälper vi kommuner, företag, köpcentra och fastighetsägare med flera som har dagvattenutmaningar att möta Vattendirektivets krav.

Åtgärder skulle varit vidtagna i god tid innan utgången av 2015! Se även under fliken EU Direktivet.

Rent Dagvatten samverkar med företag, institutioner och forskning som kan vara med och skapa och leverera långsiktigt hållbara lösningar för hantering och rening av dagvatten.
Lösningarna är anpassade efter de krav och önskemål som finns i varje enskilt fall. Oftast kombinationer av olika lösningar för att uppnå maximal effekt.

Vårt mål för varje projekt är att säkerställa bästa möjliga lösning för långsiktigt hållbara dagvattenhantering.
Nyckelord för oss är:

  • Långsiktig hållbarhet
  • Lokal anpassning
  • Ekonomisk lösning
  • Bekymmersfri drift

 

För att säkerställa funktionalitet och drift över tid levereras dagvattenhantering som en tjänst i form av fleråriga abonnemang eller driftavtal.

Läs mer om detta här.

Utöver Rent Dagvatten bolagen har vi en lång rad samarbeten för att komplettera och stärka den gemensamma heltheltslösningen.
Under fliken samarbetspartner hittar du företagen vi har samarbetsavtal med.

Har du och ditt företag lösningar eller tjänster som kan bli en del av 
Rent Dagvattens lösning för ansvarfull och hållbar dagvattenhantering – Kontakta någon av oss!

 

Hållbar Dagvatten hantering

 

Sedan några år arbetar vi med att öka kunskapen om hållbar dagvattenhantering hos konsulter och kommunala handläggare inom VA och håller kurser på olika ställen i Sverige.
Ett av målen med kurserna är att höja kunskapen och göra Sverige till ett föregångsland inom dagvattenhantering.

Vi har samlat flera av Sveriges ledande experter inom området och vi ger tillsammans en uppdatering om de senaste inom området.