Vi hjälper företag att rena sitt dagvatten för att bidra till en bättre miljö och mer hållbar framtid.

Rent Dagvatten hjälper företag och organisationer att uppfylla lagkrav och förelägganden från myndigheter medan verksamheten kan fokusera på sin kärnverksamhet. Rent Dagvatten är en långsiktiga partner för att säkerställa att reningen fungerar i dagvattensystem.

Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi kommuner, företag och fastighetsägare med flera som har dagvattenutmaningar att möta lagkrav och att stärka sitt miljöarbete kopplat till dagvattenhantering. Rent Dagvatten samverkar med företag, institutioner och forskning som kan vara med och skapa och leverera långsiktigt hållbara lösningar för hantering och rening av dagvatten. Lösningarna är anpassade efter de krav och önskemål som finns i varje enskilt fall. Oftast kombinationer av olika lösningar för att uppnå maximal effekt.

Vi har möjlighet att erbjuda lösningar både i befintliga och nya projekt. Det är vanligt att det krävs rening vid exempelvis köpcentra, industriområden, större parkeringar, uppställningsplatser etc.

För att säkerställa funktionalitet och drift över tid levereras dagvattenhantering som en tjänst i form av fleråriga skötsel- eller driftavtal. Vårt mål för varje projekt är att säkerställa bästa möjliga lösning för långsiktigt hållbara dagvattenhantering.

Nyckelord för oss är:

  • Långsiktig hållbarhet
  • Lokal anpassning
  • Ekonomisk lösning
  • Bekymmersfri drift