Pågående FoU projekt

Vi arbetar också för att förbättra filter och utrustning i olika projekt för [...]

Läs mer
Filterbyte på stora anläggningar.

Flera hundra brunnar skall ses över, slamtömmas och byta filter. Flexibilitet för att [...]

Läs mer
Specifika krav på rening.

Det kan gälla exempelvis avskilja koppar från koppartak. Här har vi hjälpt kunden [...]

Läs mer
Filterbyte på bussparkering.

Här gäller det att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och hålla tidtabellen. [...]

Läs mer
GS VATTENFORUM

Solna kommun önskade lite inspiration i sitt dagvattenarbete. Då hyrde man, via Rent [...]

Läs mer
PLASTINJECT

Halmstads Kommun ville ha ett dagvattenmagasin utanför en skola. Medhänsyn till barnen föredrog [...]

Läs mer
VIRDISOL AB

Hemma hos ägaren till Virdisol, har man byggt ett nytt och modernt bostadshus. [...]

Läs mer
UPONOR INFRA

Kävlinge kommun har en väl utarbetad policy hur man tar hand om dagvatten [...]

Läs mer