AQVIS Miljö AB
AQVIS Miljö är ett innovativt företag med lösningar för stora och små uppgifter. Vår miljöspont är snabb och enkel att montera för dammar, kanalkanter mm. Miljösponten är tillverkad i bestående och miljöriktig HD Polyeten. För med information kontakta Tomas Svärd
Besök gärna: www.aqvis.com

FlexiClean AB
FlexiClean dagvattenfilter uppfyller kundens behov att kostnadseffektivt rena dagvatten. FlexiClean ger direkt effekt från första sekund, den är lätt att montera. För mer information kontakta Peder Eneroth.
Besök gärna: www.flexiclean.com

GS Vattenforum AB
Inpireras till att på allvar ta tag i utmaningarna inom hållbar dagvattenhantering!För mer information kontakta Gilbert Svensson
Besök gärna: www.vattenforum.se

IVL Svenska Miljöinstitutet
IVL Svenska Miljöinstitutet har Sveriges bredaste miljökompetens. Vi har bland annat utrustning och kompetens för dagvattenundersökningar och egna laboratorier för analys av organiska och oorganiska ämnen inklusive mikropartiklar. 
Besök gärna: www.ivl.com

Virdisol AB
Virdisol samordnar entrepenörer för projektering, installation, drift, underhåll och destruktion. 

WAANGGREN AB
WAANGGREN är ett konsultföretag som hjälper entreprenörer och beställare inom offentlig och privat entreprenad med planering, genomförande och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt.
Besök gärna: www.waanggren.com/

Plastinject Watersystem AB
Plastinject levererar dagvattenfilter och fördröjningsmagasin. För mer information kontakta Björn Olsson
Besök gärna: www.plastinjectwatersystem.se

Structor Miljöteknik AB
Structor Miljöteknik arbetar med många typer av projekt med anknytning till miljö. Vi har bred och gedigen kompetens och jobbar kreativt och praktiskt med komplexa miljöfrågor och hjälper dig både med små, snabba punktinsatser och stora, omfattande helhetsåtaganden. För mer information kontakta Erica Tallberg eller Peter Carlsson
Besök gärna: www.structor.se

Uponor Infra AB
Uponor erbjuder ett brett produktprogram för hantering av dagvatten – Uponor IQ. För mer information kontakta Rickard Granath
Besök gärna: www.uponor.se