FlexiClean AB

FlexiClean dagvattenfilter uppfyller kundens behov att kostnadseffektivt rena dagvatten. FlexiClean ger direkt effekt från första sekund, den är lätt att montera. För mer information kontakta Peder Eneroth. Besök gärna: www.flexiclean.com

GS Vattenforum AB

Inspireras till att på allvar ta tag i utmaningarna inom hållbar dagvattenhantering! För mer information kontakta Gilbert Svensson. Besök gärna: www.vattenforum.se

Plastinject Watersystem AB

Plastinject levererar dagvattenfilter och fördröjningsmagasin. För mer information kontakta Björn Olsson. Besök gärna: www.plastinjectwatersystem.se

Uponor Infra AB

Uponor erbjuder ett brett produktprogram för hantering av dagvatten – Uponor IQ. För mer information kontakta Rickard Granath. Besök gärna: www.uponor.se