Kävlinge kommun har en väl utarbetad policy hur man tar hand om dagvatten och exempel på lösningar. Ett fall där man har ett rent dagvatten från ett bostadsområde leder man ut vattnet i en stor infiltrationsledning. Här fördröjs och infiltreras dagvattnet för att inte belasta dagvattennätet i onödan samt bibehålla grundvattennivåerna. En lämplig yta fann man vid järnvägsstationen i Kävlinge.