Vattennivån i både Vänern och Klarälven stiger ofta vid vårfloder. Det gör att riskerna för översvämningar blir större. Karlstad kommun har därför påbörjat olika översvämningsprojekt, bland annat vid Centralsjukhuset. AQVIS Miljöspont leverera spont på långa sträckor genom staden där man bygger upp vallar och har spont så att vallarna inte kan erodera vid högt tryck och vattenstånd. Projektet är långsiktigt och utbyggnad sker succesivt kommande år.