”Utlåtande” Ibland har kunden själv gjort arbetet med att dimensionera och utforma dagvattenhanteringen och vill bara få en koll på att allt är okey. Även konsulter vill ibland ha en extra koll. Då kan vi läsa igenom handlingarna och granska ritningar.

Det kallar vi ett “Utlåtande” och säkerställer att bygglovet och hantering av regnvatten görs på ett bra och vettigt sätt. Råder det osäkerhet även i kommunens miljökontor kan vi fungera som ett bollplank och hitta kostnadseffektiva lösningar som uppfyller alla ställda krav.

Denna enklare form av projektering kallar vi ett “Utlåtande”. Ett exempel på detta är företaget LaBlue AB i Säter i Dalarna. De fick en idé om att bygga samhällets första biltvättanläggning för att både värna om miljön och få folk att tvätta bilarna på ett mer miljövänligt sätt än hemma på garageinfarten. Att låta tvättvattnet gå ner i dagvattnet är ingen bra och hållbar lösning. Företaget fick tag i en passande tomt och köpte den. Man löste allt som krävs för att återanvända vatten och rena vattnet från tvättanläggningen. Man sökte bygglov för 4 tänka platser. När pusselbitarna började falla på plats, var det dags för miljökontoret i kommunen att titta på dagvattenlösningen utanför själva tvättanläggningen.

Osäkerhet hos kommunen på vilka krav som skulle ställas och mindre kunskap hos fastighetsägaren, slutade i att Rent Dagvatten kunde komma med förslag på enkla lösningar och små underhållskostnader. Nu är anläggningen i full gång och både fastighetsägaren och kommunen är nöjda.

Att också miljön och närliggande recipient också är skyddade känns bra för alla parter.

Kontaktuppgifter

Gilbert Svensson
Koordinator, Marknadsföring

Tel. 070-7953213

 gilbert.svensson@rent-dagvatten.se

 

Bilder från projektet