Vårt mål är att öka kunskapen om hantering av dagvatten och minska risker för översvämning.
-Hur renar man dagvatten så det inte skadar sjöar och hav?
-Hur  undviker man källaröversvämningar?
-Hur ser vi till att bibehålla grundvatten nivåerna?

Tips och ideer som spar pengar men löser problem. Vi visar på bra lösningar men också lösningar som inte fått önskad effekt.

Ladda ner information
Ladda ner information

Kontaktuppgifter

Jan-Olof Olofsson
VD, Rent Dagvatten

Tel. 0763 23 23 66

 jan-olof.olofsson@rent-dagvatten.se