Rent Dagvatten är en företagsgrupp som utvecklat och bygger vidare på en helhetslösning för långsiktigt hållbar dagvattenhantering och rening.

Tillsammans med våra samarbetspartner hjälper vi kommuner, företag, köpcentra och fastighetsägare med flera som har dagvattenutmaningar att möta Vattendirektivets krav.

Åtgärder skulle varit vidtagna i god tid innan utgången av 2015! Se även under fliken EU Direktivet.

Rent Dagvatten samverkar med företag, institutioner och forskning som kan vara med och skapa och leverera långsiktigt hållbara lösningar för hantering och rening av dagvatten.
Lösningarna är anpassade efter de krav och önskemål som finns i varje enskilt fall. Oftast kombinationer av olika lösningar för att uppnå maximal effekt.

Vårt mål för varje projekt är att säkerställa bästa möjliga lösning för långsiktigt hållbara dagvattenhantering.
Nyckelord för oss är:

  • Långsiktig hållbarhet
  • Lokal anpassning
  • Ekonomisk lösning
  • Bekymmersfri drift

 

För att säkerställa funktionalitet och drift över tid levereras dagvattenhantering som en tjänst i form av fleråriga abonnemang eller driftavtal.
Under fliken Systemlösning beskriver vi de olika delarna som ingår.
Längst ner på denna sida ser du de företag som är delägare i Rent Dagvatten.

Utöver Rent Dagvatten bolagen har vi en lång rad samarbeten för att komplettera och stärka den gemensamma heltheltslösningen.
Under fliken samarbetspartner hittar du företagen vi har samarbetsavtal med.

Har du och ditt företag lösningar eller tjänster som kan bli en del av 
Rent Dagvattens lösning för ansvarfull och hållbar dagvattenhantering – Kontakta någon av oss!

 

Genom att prenumerera på Rent Dagvattens nyhetsbrev får du information om när kursen genomförs.

Bakgrund

Rent Dagvatten startade 2010 som ett projekt med mål att skapa ett ökat fokus på dagvatten och dagvattens innehåll av föroreningar. Inledningsvis med stöd från Tillväxtverket.

Grunden för ambitionen var att lyfta dagvattenfrågan och nyttja det faktum att Sverige varit med och tagit ställning till ett Europiskt direktiv för vatten.

Det så kallade Vattendirektivet.

Gilbert Svensson på CIT Urban Water Management då ett bolag inom Chalmers Industriteknik (CIT) tog kontakt med Erik Bick på SalesCreator ett annat bolag inom CIT, för att se om de tillsammans kunde skapa en projektorganisation med fokus på dagvatten. Sagt och gjort – de skapade och döpte projektet till Rent Dagvatten med “tag-line” – Drivkraften för rent dagvatten.

Rent Dagvatten tecknade sitt första fleråriga abonnemang med Göteborg Kretslopp och Vatten under mitten av 2012. Projektet döptes till namnet på den recipient som skall får bättre status – Vitsippsbäcken.

Hållbar Dagvatten hantering

Sedan några år arbetar vi med att öka kunskapen om hållbar dagvattenhantering hos konsulter och kommunala handläggare inom VA och håller kurser på olika ställen i Sverige.
Ett av målen med kurserna är att höja kunskapen och göra Sverige till ett föregångsland inom dagvattenhantering.

Vi har samlat flera av Sveriges ledande experter inom området och vi ger tillsammans en uppdatering om de senaste inom området.

Kurserna genomförs under namnet