NYHETER


En förorenad bäck mitt i staden. Orsak: dagvatten. Behöver åtgärdas. Verkar omöjligt, hus och vägar överallt. Lösning: reningsfilter i 50 vägbrunnar. Helt ogenomförbart? Nej, inte om du ska tro Hilde Björgaas på Göteborg Vatten och Linda Tegelberg på Urban Water.
Läs vidare på Dagvattenguiden.se

Nyheter