NYHETER

Roger Blomqvist, SR P4 Göteborg

Dagvatten ....

...talar många språk flytande
...kan ha smutsiga tankar
...vill sjunka genom jorden
...vill bara försvinna


Olle Burman, Novamark

Olle-Burman

Bilden visar en renande och flödesreglerande dagvattendamm i en park i Hedvigslund i
Nacka kommun, dagvatten kommer från ett bostadsområde med villor och flerfamiljshus 
samt även vägdagvatten från en större trafikled.


Reine Karlsson, WSP

Dagvatten är LIVSAVGÖRANDE


Klara Eklund, Miljöförvaltningen Göteborg

Klara Eklund

Mitt bidrag handlar om att dagvatten kan vara smått eller stort! Plötsligt såg den snötäckta
mossan bredvid hålet i sprängstenen ut som ett fjäll bredvid en stor grotta.


Barbro Schröder Göteborgs Stad Park och Natur

Dagvatten är lekbart


Erika Dion och Sten Hultenberg, 3:e året på Naturvetarprogrammet på Polhemsskolan i Lund

Eri Dion Sten Hultenberg

Många ser dagvatten som ett problem. Översvämning och förorening är de främsta problemen
dagvatten skapar. Vi har dock en annan syn på dagvatten, vi ser det som en resurs för framtiden.

pdfLadda ner läs hela deras projektarbete


Dan Carlsson, Värnamo Kommun

Dan Carlsson 1

Dagvatten som person har en väldigt ombytlig karaktär. Det är ibland för mycket!

Dan Carlsson 2


 

 

 

Gilbert Svensson har tilldelats  Föreningen Vattens - Vattenpris 2014.

 

Gilbert Svensson - Urban Water Management, Luleå Tekniska Universitet och Rent Dagvatten.
"Gilbert Svensson har en lång och meriterande yrkes-erfarenhet från såväl den akademiska världen som näringslivet inom vatten- området.
Sammanfattningsvis så är Gilberts samlade gärningar inom VA- och vattenområdet av stor betydelse för Vatten Sverige och han bör därför tilldelas 2014 års Vattenpris."
Läs juryns motivering här

Som en del i Gilberts intresse för nya innovationer tog han 2010 även initiativet till att starta Rent Dagvatten - drivkraften för rent dagvatten!

 

DHL har inlett samarbete med Rent Dagvatten
DHL och Rent Dagvatten har inlett ett samarbete för hantering och rening av dagvatten på DHL's omlastningsterminaler. Samarbetet bygger på Rent Dagvattens helhetslösning där allt från analys och installation till drift och underhåll ingår som en del i ett Abonnemang på Rent Dagvatten. Syftet är att säkerställa att bolagets dagvattenrening håller en nivå som motsvarar normerna i EU:s nya vattendirektiv.

 

DHL-terminal 2 Lastbilar

Terminalen i Eskilstuna

 

Installation DHL 1

Och här har vi en brunn.....

 

Installation DHL 2

 

Ladda ner hela pressinformationen här som pdfpdf  som docxword-fil

 

Om vi betraktar Dagvatten som person så har det väldigt ombytlig karaktär.

Vattenlek Aug-2013 Stockholm crop med-detalj     högt-dagvattentryck   
Underhållande                                        Tryckande

Det kan även vara brusande, översvallande, okontrollerat, rent, kallt, förorenat, tvättande .....

Vi vill gärna höra och se dina uppfattningar om dagvatten!

Har du bilder, filmer och berättelser att dela med dig av?


Skicka in dina bidrag till vår jurys e-mejl

De bästa kommer att få pris på VAK 2014!


 

Rent Dagvatten deltar på Luleå Tekniska Universitet's konferens om om Framtida VA den 3 - 4 dec i Luleå.


biofilter programbild   
Konferensens hemsida
Konferensprogram


Rent-Dagvatten-Rollup Abonnera-pa-Rent-Dagvatten bildPassa på att få lite mer information om möjligheterna med Abonnemang på Rent Dagvatten!

En framtidssäker lösning!

Vi har en liten monter med information och finns på plats för att diskutera dina utmaningar och möjligheter.

Välkommen! 

Nyheter