NYHETER

ncc

NCC Road och NCC Construction Sverige har skrivit samarbetsavtal med Rent Dagvatten och har nu börjat samtala om hur vi inom Rent Dagvatten och med Rent Dagvattens samarbetspartner skall verkar för utvecklingen av långtsiktigt hållbara dagvattenlösningar.

Kontakpersoner på NCC är Hans Säll (hans.sall(@)ncc.se och Lena Furuhovde (lena.furuhovde(@)ncc.se

Nyhetsbrev från Rent Dagvatten skickat den 24 juni

Handlar om

Fördröjningsmagasin

Gröna Tak i London

Rent Dagvatten Academy

Läs det - klicka här

 

structor logo    Structor ett naturligt val länkbild

  • Samarbetet med RD innebär att vi har utökat vårt kontaktnät och kommer ingå i grupp med andra kompetenser än vad vi själva har.
  • Genom gruppen får vi stöd och drivkraft och kan jobba mot ett gemensamt mål att föra upp dagvattenfrågan på agendan
  • Structor kan framförallt bidra med utredningsstöd i behovsanalysen
  • Vi har utbildade och ackrediterade provtagare som kan tillse att provtagning och uppföljning av dagvatten kan ske på rätt sätt
  • Vi har även kompetens för belastningsberäkningar och ett kontaktnät för avancerade kemiska bedömningar 

Kontaktpersonerna inom Structor och deras kontaktinformation hitta du under menyn kontaktpersoner.

 

Rent Dagvatten Academy fokuserar och planerar en kurs i Lund den 1/9

pdfLäs mer om innehåll och hur du anmäler här ...

grön nano fulltext sve

GrönNano är ett Vinnovafinansierat utvecklingsprojekt för innovativ hållbar dagvattenhantering.

I GrönNano projektgruppen samverkar 13 kommuner och kommunala förvaltningar tillsammans med tre forskningsgrupper och 10 företag aktiva inom området dagvattenhantering och vattenrening.
Rent Dagvatten ingår i projektet som ett av företagen och har bland annat huvudansvar för affärsutvecklingen och nyttogörande av de resultat som förväntas komma fram under projektet.

pdfLäs mer om projektet här och följ oss på projektets hemsida www.gronnano.se

Nyheter