NYHETER

structor logo    Structor ett naturligt val länkbild

  • Samarbetet med RD innebär att vi har utökat vårt kontaktnät och kommer ingå i grupp med andra kompetenser än vad vi själva har.
  • Genom gruppen får vi stöd och drivkraft och kan jobba mot ett gemensamt mål att föra upp dagvattenfrågan på agendan
  • Structor kan framförallt bidra med utredningsstöd i behovsanalysen
  • Vi har utbildade och ackrediterade provtagare som kan tillse att provtagning och uppföljning av dagvatten kan ske på rätt sätt
  • Vi har även kompetens för belastningsberäkningar och ett kontaktnät för avancerade kemiska bedömningar 

Kontaktpersonerna inom Structor och deras kontaktinformation hitta du under menyn kontaktpersoner.

 

Nyheter