NYHETER

grön nano fulltext sve

GrönNano är ett Vinnovafinansierat utvecklingsprojekt för innovativ hållbar dagvattenhantering.

I GrönNano projektgruppen samverkar 13 kommuner och kommunala förvaltningar tillsammans med tre forskningsgrupper och 10 företag aktiva inom området dagvattenhantering och vattenrening.
Rent Dagvatten ingår i projektet som ett av företagen och har bland annat huvudansvar för affärsutvecklingen och nyttogörande av de resultat som förväntas komma fram under projektet.

pdfLäs mer om projektet här och följ oss på projektets hemsida www.gronnano.se

Nyheter