NYHETER

SKL har i ett öppet brev till miljödepartementet krävt att det blir tydligare regler för vad som skall göras för att klara vattendirektivets krav.

Ta del av brevet här:

pdf"Dialog med kommunerna om prioriteringar och finansiering av åtgärder för att Sverige ska kunna klara EU:s vattendirektiv"

Länk till SKL's hemsida och nyhet

Nyheter