NYHETER

Roger Blomqvist, SR P4 Göteborg

Dagvatten ....

...talar många språk flytande
...kan ha smutsiga tankar
...vill sjunka genom jorden
...vill bara försvinna


Olle Burman, Novamark

Olle-Burman

Bilden visar en renande och flödesreglerande dagvattendamm i en park i Hedvigslund i
Nacka kommun, dagvatten kommer från ett bostadsområde med villor och flerfamiljshus 
samt även vägdagvatten från en större trafikled.


Reine Karlsson, WSP

Dagvatten är LIVSAVGÖRANDE


Klara Eklund, Miljöförvaltningen Göteborg

Klara Eklund

Mitt bidrag handlar om att dagvatten kan vara smått eller stort! Plötsligt såg den snötäckta
mossan bredvid hålet i sprängstenen ut som ett fjäll bredvid en stor grotta.


Barbro Schröder Göteborgs Stad Park och Natur

Dagvatten är lekbart


Erika Dion och Sten Hultenberg, 3:e året på Naturvetarprogrammet på Polhemsskolan i Lund

Eri Dion Sten Hultenberg

Många ser dagvatten som ett problem. Översvämning och förorening är de främsta problemen
dagvatten skapar. Vi har dock en annan syn på dagvatten, vi ser det som en resurs för framtiden.

pdfLadda ner läs hela deras projektarbete


Dan Carlsson, Värnamo Kommun

Dan Carlsson 1

Dagvatten som person har en väldigt ombytlig karaktär. Det är ibland för mycket!

Dan Carlsson 2


 

 

 

Nyheter