NYHETER

DHL har inlett samarbete med Rent Dagvatten
DHL och Rent Dagvatten har inlett ett samarbete för hantering och rening av dagvatten på DHL's omlastningsterminaler. Samarbetet bygger på Rent Dagvattens helhetslösning där allt från analys och installation till drift och underhåll ingår som en del i ett Abonnemang på Rent Dagvatten. Syftet är att säkerställa att bolagets dagvattenrening håller en nivå som motsvarar normerna i EU:s nya vattendirektiv.

 

DHL-terminal 2 Lastbilar

Terminalen i Eskilstuna

 

Installation DHL 1

Och här har vi en brunn.....

 

Installation DHL 2

 

Ladda ner hela pressinformationen här som pdfpdf  som docxword-fil

 

Nyheter