Pågående FoU projekt

Vi arbetar också för att förbättra filter och utrustning i olika projekt för att bli [...]

Filterbyte på stora anläggningar.

Flera hundra brunnar skall ses över, slamtömmas och byta filter. Flexibilitet för att inte hindra [...]

Specifika krav på rening.

Det kan gälla exempelvis avskilja koppar från koppartak. Här har vi hjälpt kunden att analysera [...]

Filterbyte på bussparkering.

Här gäller det att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och hålla tidtabellen. Vi passar [...]