AQVIS – Översvämningsprojekt i Karlstadtkast

Vattennivån i både Vänern och Klarälven stiger ofta vid vårfloder. Det gör att riskerna för [...]

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Järfälla kommun tagit fram en rapport som beskriver [...]