Det kan gälla exempelvis avskilja koppar från koppartak. Här har vi hjälpt kunden att analysera takvattnet före åtgärd. Därefter dimensionerat anläggningen efter högt ställda krav. Provtagning sker sedan 2 gånger per år. Prover tas på både inkommande takvatten och efter filtret som skall ta bort / reducera koppar och andra metaller innan et rinner vidare ut till känslig recipient. I den årlig uppföljning analyseras om fler åtgärder bör vidtas.