Vi arbetar också för att förbättra filter och utrustning i olika projekt för att bli bättre och effektivare. Det gör vi genom använda erfarenheten från våra abonnemang och den kompetens som finns i företaget och dess delägare.
Några pågående FoU projekt som Rent Dagvatten deltager i:

 

Om DRIZZLE – Luleå tekniska universitet, LTU – forskning och utbildning i världsklass

Nytt projekt om klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten | VA-guide.

Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark | RISE