Flera hundra brunnar skall ses över, slamtömmas och byta filter. Flexibilitet för att inte hindra logistik och utföra jobbet säkert med skyddsfordon och på gynnsamma tider.