Hemma hos ägaren till Virdisol, har man byggt ett nytt och modernt bostadshus. Inte nog med nytt hus utan också ett modernt VA system. Idag använder vi många lite dricksvatten per person till att spola i toaletten, vattna växter, tvätta bilar och tvätta kläder. I detta bostadshus tar man vara på regnvattnet från taket och låter det gå ner i en stor tank. Här renas vattnet genom ett filter så att det blir användbart, inte bara till toalett och bevattning, utan också så rent att det går att använda även i tvättmaskinens vittvätt. Systemet är byggt så att vid torra perioder fylls det på vatten från det vanliga kommunala nätet, man märker ingen skillnad inne i huset. En stor skillnad är vattenräkningen. En annan är naturligtvis miljövinsten.