Solna kommun önskade lite inspiration i sitt dagvattenarbete. Då hyrde man, via Rent Dagvatten, in Gilbert Svensson, docent i VA-teknik och ansvarig på GS Vattenforum, för att gå igenom vilka krav som ställs. Hur man skall tänka vid dimensionering och hitta förslag på lösningar som gäller i just Solna.

Gilbert ger lösningar för dagvatten i naturligt gröna och blå miljöer men också underjordiska system. Han har också stor del i forskning och kommunernas publikationer via Svenskt Vatten om dagvattenhantering. Bland annat publikation P110.