Utbildningen Dagvatten PRO hålls under våren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Allt från behovsanalys, dimensionering och rätt utformning tas upp på hittills fullsatta kurser.