NYA KURSER HÅLLS UNDER HÖSTEN i Stockholm, Göteborg och Malmö. Allt från behovsanalys, dimensionering och rätt utformning tas upp på hittills fullsatta kurser.